Прогрес – 12.08.2019

Пополека ќе стигнеме до посакуваното

Матичното јато New Hampshire се вдоми на 30.06.2019. Веќе се вратија во полн ек со носивоста на јацата.
Сега по одморите да ги завршам 4те мали кафези во склоп на овој кокошарник. Овие се наменети за растење на мали пилиња.